Aeranger (2019)

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Cinema (HD) [ Ξένη Ταινία Μικρού Μήκους ] [ Αγγλικοί Υπότιτλοι Κάτω Δεξιά ]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Simple Minds - Don't You Forget About Me, Studio Version, 1985 ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Music [ Μουσική ]

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Βασίλης Λεβέντης (Ένωση Κεντρώων) - Μιλώντας για Πρέσπες και Μεταναστευτικό (2/2020) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Web TV1 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεόραση ]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Γιώργος Αϋφαντής - Περί Πανθρησκείας/Παγκοσμιοποίησης (4/2016) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ  Web TV2 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεώραση ]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: Κατοικήσιμος πλανήτης στην ηλιακή γειτονιά μας

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν πλανήτη που φαίνεται να είναι παρόμοιος με τη Γη και ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από το κοντινότερο στον Ήλιο, άστρο. Η ανακάλυψη πιθανόν να είναι ένα μεγάλο βήμα στην προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο αιώνιο ερώτημα της ύπαρξης ζωής κάπου αλλού στο διάστημα.
Η εγγύτητα του πλανήτη που ονομάζεται Proxima b, δίνει στους επιστήμονες την ευκαιρία να λάβουν μια καλύτερης ανάλυσης φωτογραφία, προκειμένου να δουν αν ο πλανήτης έχει ατμόσφαιρα και νερό, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ύπαρξη ζωής.
«Το κύριο ερώτημα της πρωτοβουλίας μας ήταν να εξακριβώσουμε την πιθανότητα ύπαρξης πλανητών με ζωή σε τροχιές γύρω από αυτά τα άστρα. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει τουχλάχιστον ένας πλανήτης με χαρακτηριστικά παρόμοια με της Γης», τονίζει ο Πίτ Ουόρντεν, πρώην διευθυντής της NASA.
Ο πλανήτης βρίσκεται περίπου 4,2 έτη φωτός μακριά από τη Γη, ή αλλιώς 40 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα και είναι ο εγγύτερος ανάμεσα σε περίπου 2.500 πλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί έξω από το ηλιακό μας σύστημα από το 1995.

It is invisible to the naked eye from Earth and outshone by the bright glow of Alpha Centauri, but our closest star is holding an intriguing secret, scientists have discovered. Proxima Centauri, which lies in our nearest star system, is orbited by a rocky planet that is so similar to Earth that it could harbour life.
The planet, dubbed ‘Proxima b’ is only four light years away, just next door in astronomical terms, and sits in a position known as the Goldilocks Zone, where the temperature is mild enough for water to remain liquid. Hundreds of exoplanets have been discovered in recent years which could harbour life, but this is the closest to our solar system.
The planet is more than 25 trillion miles away, a distance that would take around 30,000 years to reach with current technology. However, the planet is close enough to give scientists confidence that they can develop a space craft that would be able to reach it within the scale of a human life time and they believe robotic probes could be sent to Proxima b in years to come.  Much further in the future the planet may even be colonised by space travellers from Earth, assuming conditions on the surface are survivable.
"It is the closest possible exoplanet to us and may be the closest to support life outside the solar system. “It is intriguing to think that the simple ingredients - water, carbon dioxide, and rock - that are needed for the formation of biochemical cycles that we call life, could all be present and interacting on the planet’s surface. “It is a great place to start looking for life outside the Solar System and it is a very exciting discovery.”
Proxima b is only 4.4 million miles (7.5 million km) from its star, five per cent of the distance between the Earth and the Sun, and takes just 11.2 days to complete one orbit. But because Proxima Centauri is a dim red dwarf star radiating much less heat than the Sun, the planet still occupies the habitable zone.
Professor Stephen Hawking is currently devising a small spacecraft to travel to the Alpha Centauri star system in which Proxima Centauri resides in just 20 years. It would use a 100-gigawatt beam of light to reach speeds of 100 million miles an hour.
Dr Mikko Tuomi, from the University of Hertfordshire, who was part of the discovery team,  said: "According to the findings the planet has a rocky surface and is only a fraction more massive than the Earth.
However its proximity its sun means it is blasted by powerful ultraviolet rays and X-rays so any life that evolved on its surface would have to have evolved to withstand the punishing radiation.
Nevertheless, the prospect of finding life on Proxima b has excited scientists.
Dr Guillem Anglada-Escude, from Queen Mary University of London, who led an international team of about 30 astronomers, said: "Succeeding in the search for the nearest terrestrial planet beyond the solar system has been an experience of a lifetime, and has drawn on the dedication and passion of a number of international researchers.
"We hope these findings inspire future generations to keep looking beyond the stars. The search for life on Proxima b comes next."
Proxima Centauri is part of a triple system of stars in the constellation of Centaurus. It is the faintest of the three, which also include a much brighter pair of stars known as Alpha Centauri A and B.
From Earth, the system appears as a single bright star - the third brightest visible in the night sky.
Astronomers made the discovery studying Proxima Centauri using a special instrument on the 3.6-metre telescope operated by the European Southern Observatory at La Silla in Chile's Atacama desert.
The High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher was able to measure the tiny "wobble" in the star's position caused by its interaction with the planet's gravity.
Shifts in the star's light spectrum showed that at times the star was approaching Earth at around human walking pace - about 3mph - and at other times receding at the same speed.
From this data the scientists were able to infer the presence of a planet around 1.3 times more massive than the Earth.
Because red dwarfs can mislead planet hunters by giving false signals linked to "star spots" - the equivalent of sun spots - the scientists had to be sure of their findings.
Initial hints of a planet were observed in March 2000 and it took another 16 years before sufficient evidence was available to justify announcing the discovery to the world.
Co-author Dr John Barnes, from the Open University, said: "Once we had established that the wobble wasn't caused by star spots, we knew that that there must be a planet orbiting within a zone where water could exist, which is really exciting.
"If further research concludes that the conditions of its atmosphere are suitable to support life, this is arguably one of the most important scientific discoveries we will ever make."
The research was published in the journal Nature.

25 trillion miles – how far Proxima b is away from Earth
30,000 years – how long it would take to reach the Proxima Centauri star system with today’s spacecraft
20 years – how quickly Prof Stephen Hawking believes it could be reached using a 100 gigawatt beam of light to blast a spacecraft at 100 million miles per hour
2,454 - confirmed exoplanets discovered so far by Nasa
21 – exoplanets in habitable zone less than twice the size of Earth
4.4 million miles – distance of Proxima b from Proxima Centauri
11.2 days – time taken to complete one orbit compared to Earth’s 365 days
0.00005 – visible luminosity of Proxima b compared to the Sun

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου