Aeranger (2019)

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Cinema (HD) [ Ξένη Ταινία Μικρού Μήκους ] [ Αγγλικοί Υπότιτλοι Κάτω Δεξιά ]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Simple Minds - Don't You Forget About Me, Studio Version, 1985 ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Music [ Μουσική ]

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Βασίλης Λεβέντης (Ένωση Κεντρώων) - Μιλώντας για Πρέσπες και Μεταναστευτικό (2/2020) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Web TV1 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεόραση ]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Γιώργος Αϋφαντής - Περί Πανθρησκείας/Παγκοσμιοποίησης (4/2016) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ  Web TV2 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεώραση ]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Συρρίκνωση - Διάλυση της ΕΡΤ: Οικονομία Μόσιαλου με λουκέτο του ανέξοδου πλην χήσιμου ΙΟΜ

Ποιος δεν γνωρίζει το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων;
Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) είναι ο ελληνικός οργανισμός εφαρμοσμένης έρευνας για την οπτικοακουστική επικοινωνία. Το Ινστιτούτο ασχολείται συστηματικά με την έρευνα για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα πολυμέσα και τις νέες τεχνολογίες και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οπτικοακουστική βιομηχανία, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος του είναι η υποστήριξη των δημόσιων φορέων και των ιδιωτικών δομών του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα αλλά και ευρύτερα της Επικοινωνίας με την κυκλοφορία αξιόπιστων δεδομένων.
Το ΙΟΜ διασφαλίζει επίσης την κυκλοφορία αξιόπιστων στοιχείων για την οπτικοακουστική βιομηχανία της χώρας και στο εξωτερικό, μέσω δικτύου που έχει δημιουργήσει με  ομόλογους οργανισμούς και τη συμμετοχή του σε διεθνή συνέδρια και επιτροπές. Σημειώνεται ότι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης υπάρχουν φορείς που διασφαλίζουν σκοπούς αντίστοιχους με αυτούς του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. Οργανισμοί με συναφείς δράσεις υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία-ΙΝΑ, Αγγλία-OFCOM, κ.ά.)
Το ΙΟΜ δημιουργήθηκε το 1994 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), και προβλέπεται στελέχωση με εννέα ερευνητές και έξι διοικητικούς υπαλλήλους, όλο το έργο παράγεται από 5 ερευνητές, που είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων εξειδικευμένων στα Μέσα μαζικής ενημέρωσης και την Επικοινωνία, που προσελήφθησαν βάσει επιλογής από Επιτροπή Καθηγητών του Πανεπιστημίου (Ανακοίνωση ΙΟΜ 11/11/2002 Πρόσληψης Επιστημονικού Ερευνητικού Προσωπικού):
Υπεύθυνη Ερευνητικών Προγραμμάτων-Εκδόσεων,
Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων,
Υπεύθυνη Κοινωνιολογικών Θεμάτων,
Υπεύθυνη Θεμάτων Οπτικοακουστικής Αγωγής,
Υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών.
και 2 διοικητικούς υπαλλήλους, η πρόσληψη των οποίων έγινε μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού-ΑΣΕΠ (βάσει της προκήρυξης 1/2001 ΦΕΚ 4/10.1.2002. Η πρόσληψη υλοποιήθηκε σε συνέχεια της απόφασης 2156 του ΑΣΕΠ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297 / 11.11.2002):
Υπεύθυνη Γραμματείας ΙΟΜ-Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου,
Επιμελήτρια-Κλητήρας.
Οι εργαζόμενοι στο ΙΟΜ ουδέποτε έλαβαν επιδόματα, ενώ υπέστησαν όλες τις προβλεπόμενες μειώσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, το Ινστιτούτο είχε δρομολογηθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2010 η συγχώνευσή του με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση (ΕΣΡ), που θα εξασφάλιζε τη συνέχιση των δράσεων του και βέβαια τη βελτίωση της ορατότητας του ΕΣΡ.
Στον παρόντα χρόνο, λυπούμεθα που αντί για τη βέλτιστη λύση σε προγενέστερο χρόνο επιλέγεται μια λύση της τελευταίας στιγμής. Στον παρόντα χρόνο υπάρχει η προφορική ενημέρωση για κατάργηση του Ινστιτούτου και μεταφορά της αρμοδιότητας και του προσωπικού στην ΕΡΤ, το οποίο καθιστά το μέλλον ασαφές τόσο για τη συνάφεια των δράσεων και τη συνέχιση του έργου του ΙΟΜ όσο και για το εργατικό δυναμικό. Ωστόσο θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι το Ινστιτούτο είχε πάντοτε ελάχιστο λειτουργικό κόστος, κατά πολύ υποπολλαπλάσιο του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, με το οποίο μερικές φορές γίνεται σύγχυση. Επιπλέον, το Ινστιτούτο δεν έχει άλλα λειτουργικά έξοδα καθώς από το 2006 έχει εγκατασταθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Ενημέρωσης και δεν πλήρωνε μίσθωμα ούτε ποτέ απασχόλησε υψηλά αμειβόμενους δικηγόρους ή εξωτερικούς συνεργάτες. Το συνολικό μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας του ανέρχεται σε 13.338€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου