Aeranger (2019)

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Cinema (HD) [ Ξένη Ταινία Μικρού Μήκους ] [ Αγγλικοί Υπότιτλοι Κάτω Δεξιά ]

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Simple Minds - Don't You Forget About Me, Studio Version, 1985 ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Music [ Μουσική ]

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Βασίλης Λεβέντης (Ένωση Κεντρώων) - Μιλώντας για Πρέσπες και Μεταναστευτικό (2/2020) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ Web TV1 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεόραση ]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ Γιώργος Αϋφαντής - Περί Πανθρησκείας/Παγκοσμιοποίησης (4/2016) ]

ΙΔΙΟΙΣ ΟΜΜΑΣΙ  Web TV2 (HD) [ Διαδικτυακή Τηλεώραση ]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Εκποίηση αποικιοκρατικού τύπου

(Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Όλες αυτές τις ημέρες τα ΜΜΕ παρουσιάζουν ορισμένες μόνο πτυχές του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του εφαρμοστικού νόμου, αποσιωπώντας το πλέον κρίσιμο σημείο, που είναι η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω του λεγόμενου Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Μια εκποίηση που περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, ακόμη και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ιδιωτών μέσω υποχρεωτικών απαλλοτριώσεων που μάλιστα θα πληρώνει το Δημόσιο (!) κι όχι μόνο την πώληση μερικών λιμανιών, αεροδρομίων ή ΔΕΚΟ.
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς ότι πρόκειται για μια γενικευμένη εκποίηση κρατικής περιουσίας, αφού στο περίφημο Ταμείο, που σίγουρα θα τροφοδητήσει την επικαιρότητα για πολλά χρόνια και λόγω των αναπόφευκτων συγκρούσεών του με το επίσημο κράτος, παρέχεται η δυνατότητα να εκποιεί ό,τι κρίνει σκόπιμο. Μια εκποίηση που αν τελικά πραγματοποιηθεί θα υποθηκεύσει βάναυσα το μέλλον αρκετών γενεών Ελλήνων, αν δεν εγκαθιδρύσει μόνιμο καθεστώς αποικιοκρατικού τύπου στην χώρα. Ενδεικτική είναι η προβλεψη του εφαρμοστικού νόμου που αναφέρει ότι αυτό που μεταβιβάζεται η παραχωρείται στο Ταμείο δεν επιστρέφεται ποτέ στον προηγούμενο ιδιοκτήτη!
Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο, το Ταμείο θα είναι μια ανεξάρτητη οντότητα με την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας, ένα άλλο Δημόσιο δίπλα στο επίσημο Δημόσιο, που όμως θα έχει μόνο δικαιώματα κι όχι υποχρεώσεις, έσοδα κι όχι έξοδα. Ουσιαστικά θα τελεί υπό τον έλεγχο της Τρόικας και εκτός από τις πωλήσεις θα μπορεί να οικειοποιείται κέρδη δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, να εκμεταλλεύεται φυσικούς και άλλους πόρους, ακόμη και να εκδίδει ομόλογα (δηλαδή να δανείζεται) και μάλιστα με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου! Η διάρκειά του θα είναι 6 χρόνια με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας του, γεγονός που σημαίνει ότι το ξεπούλημα και η εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας θα διαρκέσουν αρκετά χρόνια. Περιττόν να αναφέρουμε ότι τα έσοδα που θα αποκομίζει θα πηγαίνουν κατευθείαν στην αποπληρωμή του χρέους και η δημόσια περιουσία που θα περιέρχεται στην κατοχή του θα του ανήκει "κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή" με το Δημόσιο να απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτής. Μάλιστα τα... έργα του θα μπορούν να επικυρώνονται και με νόμους, ώστε να εκλείπει κάθε μελλοντική απειλή.
Το εν λόγω Ταμείο θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό Συμβούλιο, που θα ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου (του ελληνικού Δημοσίου - υπουργού Οικονομικών), για θητεία 3 ετών. Στις συνεδριάσεις του θα παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο εκπροσώποι της Ε.Ε., οι οποίοι κάθε άλλο παρά ρόλο παρατηρητή θα έχουν. Θα ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και θα μπορούν να ζητούν εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω πληροφορίες επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς καθυστέρηση. Ακολούθως θα μπορούν να κάνουν βούκινο τα υποτιθέμενα απόρρητα του Ταμείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως ο ρόλος τους δεν σταματάει εδώ, όπως θα δούμε παρακάτω.
Αν το διοικητικό σχήμα του Ταμείου περιορίζονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έστω και με τους δύο παρατηρητές της Ε.Ε., τα πράγματα θα ήταν σαφώς ευνοϊκότερα για τη χώρα μας. Όμως αυτό θα "καπελώνεται" από το επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, τρία από τα μέλη του οποίου θα προτείνονται από τους δύο παρατηρητές της Ε.Ε., δηλαδή από την Τρόικα. Τι θα κάνει το Συμβούλιο; Θα γνωμοδοτεί επί παντός του επιστητού και -προσέξτε- "απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή". Πρόκειται δηλαδή για ένα ισχυρό όργανο στο οποίο η Ελλάδα θα έχει το πλεονέκτημα μιας αμφισβητούμενης ψήφου.
Το Ταμείο θα έχει μόνο έσοδα. Μάλιστα θα καρπώνεται ακόμη και επιχορηγήσεις του Δημοσίου, ενώ παράλληλα θα απαλλάσεται από κάθε υποχρέωση προς αυτό (φορολογική, ασφαλιστική, κ.λπ.). Τα έσοδά του θα είναι τα εξής:
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’ αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Τα έσοδα του θα διατίθενται σχεδόν αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και μόνο ένα ασήμαντο ποσό θα διατίθεται για αποπληρωμή τυχόν χρεών του, κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και πληρωμή κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Μια κύρια δράση του Ταμείου θα είναι, φυσικά, η πώληση ακινήτων και δη των προνομιούχων, που είναι εδώ και χρόνια στο μάτι των διεθνών κερδοσκόπων, με πρώτους τους αιγιαλούς, οι οποίοι θα δίνονται για αποκλειστική χρήση, όπως προβλέπουν οι ακόλουθες διατάξεις: "Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 50 χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού του ανταλλάγματος και κάθε σχετικό θέμα. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που του παραχωρείται με την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών".
Από το σχέδιο δεν γλυτώνει ούτε η περιουσία των ΟΤΑ αφού "ως δημόσια ακίνητα νοούνται τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ".
Στην δικαιοδοσία του Ταμείου δεν θα ανήκει μόνο η δημόσια περιουσία αλλά και η ιδιωτική (ιδιωτών, ταμείων, τραπεζών, κ.λπ.), την οποία το Ταμείο θα μπορεί να απαλλοτριώνει αναγκαστικά για λόγους "μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος" και να στέλνει το λογαριασμό στο Δημόσιο. Η απαλλοτρίωση θα κηρύσσεται υπέρ του Ταμείου ή υπέρ της εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών.
Παράλληλα μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Δηλαδή, τα συμφωνητικά ενοικίασης θα πηγαίνουν στα σκουπίδια.
Σε περίπτωση που κάποιος εγείρει τυχόν δικαιώματα επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, θα έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως με τον λογαριασμό να αποστέλλεται και πάλι στο Δημόσιο.Από τα νύχια του Ταμείου δεν γλυτώνουν ούτε οι αρχαιολογικοί αφού "η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις". Στην "αξιοποίηση" περιλαμβάνονται ακόμη και θρησκευτικοί χώροι, ενώ προς το παρόν εξαιρούνται προστατευόμενες φυσικές περιοχές, μνημεία της φύσης και εθνικοί δρυμοί.
Με συνοπτικές διαδικασίες το Ταμείο θα μπορεί να αλλάζει συντελεστές δόμησης και να τροποποιεί, με απλά προεδρικά διατάγματα, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως καθώς και πολεοδομικές μελέτες ή και να καθορίζει ειδικές χρήσεις γης και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισμούς δόμησης καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, "προκειμένου να αποδοθεί ο βέλτιστος πολεοδομικός-επενδυτικός προορισμός στο προς αξιοποίηση ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση του σχετικού εγκριτικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923".
Επιπλέον, θα εκτελεί, με έξοδα του Δημοσίου πάντα, έργα υποδομής που θα αιτούνται οι επενδυτές.
Ένα άλλο κρίσιμο σημείο της λειτουργίας του Ταμείου είναι αυτό που του επιτρέπει να αλλάζει τα καταστατικά των εταιρειών που περιέρχονται στην κατοχή του, κάτι που δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι θα του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζει στα μέτρα των δανειστών εργασιακές σχέσεις, τιμολόγια κ.λπ. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι "τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνολο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα, υπαγόμενα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 στο κανονιστικό περιεχόμενο του καταστατικού, παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του νέου καταστατικού της εταιρείας".
Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα επίμαχα σημεία του εκτρώματος που λέγεται Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο. Μερικές ώρες πριν από τις κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ορισμένα γεγονότα που προκαλούν τουλάχιστον απορία:
1. Την αποσιώπηση από τα ΜΜΕ του πλέον κρίσιμου σημείου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, που είναι η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.
2. Την άγνοια πολλών βουλευτών για το περιεχομένο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, όπως προκύπτει από δηλώσεις τους στα ΜΜΕ και τις ομιλίες τους στη Βουλή. 3. Την ερμαφρόδιτη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δείχνει να συμφωνεί με την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο.
4. Την γενικευμένη εντύπωση, που αγγίζει τα όρια της υστερίας, ότι η μη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου συνεπάγεται αυτόματα άτακτη πτώχευση της χώρας, εκτίμηση που εδράζεται αποκλειστικά στον ωμό εκβιασμό και στην πασιφανή μπλόφα των Ευρωπαίων εταίρων μας. Το ότι πρόκειτα για μπλόφα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τις τελευταίες έπαψαν να μιλάνε για το σχέδιο Β', προφανώς για να ισχυροποιήσουν τον εκβιασμό. 
Εν μέσω εκβιαστικών διλημμάτων και ψυχολογικής βίας, κατά πάσα πιθανότητα το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο και ο εφαρμοστικός νόμος θα ψηφισθούν τις προσεχείς ημέρες από τη Βουλή και πλέον η εφαρμογή τους ή μη θα γίνει υπόθεση του πατριωτισμού και της αγωνιστικότητας των Ελλήνων. Η κατάσταση είναι αντιστρέψιμη. Η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου